"happy eye" — Słownik kolokacji angielskich

happy eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczęśliwe oko
  1. happy przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chris threw me a look, his blue eyes happy and shining.

    Podobne kolokacje: