"happy evening" — Słownik kolokacji angielskich

happy evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczęśliwy wieczór
  1. happy przymiotnik + evening rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it'll make for a happier evening with them, too.

    Podobne kolokacje: