"hang pictures" — Słownik kolokacji angielskich

hang pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: hang a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieś obrazy
  1. hang czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You could hang a picture like that in your own living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo