BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"handsome thing" — Słownik kolokacji angielskich

handsome thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładna rzecz
  1. handsome przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You're such a sweet, handsome thing yourself," the woman said to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo