"handle one's money" — Słownik kolokacji angielskich

handle one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: handle money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załatwiać czyjś pieniądze
  1. handle czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He knew how to handle money and talk to people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo