"handle money" — Słownik kolokacji angielskich

handle money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się pieniędzmi
  1. handle czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He knew how to handle money and talk to people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo