ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand the letter" — Słownik kolokacji angielskich

hand the letter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj list
  1. hand czasownik + letter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Julie handed to her father the letter she had received in the morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo