"hallucinatory moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): halucynogenny moment
  1. hallucinatory przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are enough of these hallucinatory, super-upbeat moments throughout that the collection can be wearying.

    Podobne kolokacje: