BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hair of one's head" — Słownik kolokacji angielskich

hair of one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włosy z czyjś głowa
  1. head rzeczownik + hair rzeczownik
    Silna kolokacja

    I wouldn't hurt a hair of your head for all the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo