"gwałtownym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwałtownym" po polsku

gwałtownym

przymiotnik
 1. precipitable
rzeczownik
 1. turmoiling
 2. intemperateness
 3. precipitousness
przymiotnik
 1. fierce **
  • zażarty, zacięty, zajadły, zagorzały, gwałtowny, ostry (bardzo mocny)
   She turned a sharp, fierce look upon him. (Ona rzuciła mu ostre, zażarte spojrzenie.)
   A fierce cry of pain and outrage nearly deafened him. (Gwałtowny krzyk bólu i obrazy niemal go ogłuszył.)
   The explosion and the fierce recoil sent him reeling. (Eksplozja i ostre szarpnięcie sprawiło, że się zatoczył.)
   Our competition is fierce. (Nasza konkurencja jest zacięta.)
   We have only 5 fierce supporters. (Mamy tylko 5 zagorzałych zwolenników.)
   zobacz także: cruel, brutal
 2. rapid **
  • szybki, gwałtowny (dziejący się szybko i w krótkim czasie)
   I don't like rapid changes. (Nie lubię gwałtownych zmian.)
   He took three rapid steps away. (On zrobił trzy szybkie kroki w bok.)
   They made rapid progress. (Oni zrobili gwałtowny postęp.)
   zobacz także: quick
 3. violent ***
  • gwałtowny (np. kłótnia, sprzeczka)
   He left the room after a violent argument with his wife. (Wyszedł z pokoju po gwałtownej kłótni ze swoją żoną.)
   We had a violent quarrel and I'm angry. (Mieliśmy gwałtowną kłótnię i jestem wściekły.)
   It was a violent quarrel, I'm glad you were not here. (To była gwałtowna kłótnia, cieszę się, że cię tu nie było.)
  • gwałtowny (np. uczucie, niechęć)
   I felt a violent anger when I saw her. (Poczułem gwałtowną złość, kiedy ją zobaczyłem.)
   She saw the corpse and felt a violent disgust. (Ona zobaczyła zwłoki i poczuła gwałtowne obrzydzenie.)
 4. steep **  
  A steep rain stopped me from going out. (Gwałtowny deszcz powstrzymał mnie od wyjścia z domu.)
  A steep hurricane destroyed many houses. (Gwałtowny huragan zniszczył wiele domów.)
  link synonim: sharp
 5. sharp ***
  • nagły, gwałtowny (np. wzrost cen)
   The sharp change of prices surprised the citizens. (Nagła zmiana cen zdziwiła obywateli.)
   We're expecting a sharp rise of petrol prices. (Spodziewamy się gwałtownego wzrostu cen benzyny.)
   link synonim: steep
   przeciwieństwo: mild
 6. militant *
  • wojowniczy, walczący, gwałtowny
   The peaceful protest was turned into a riot by a militant crowd. (Pokojowy protest został zmieniony w rozruchy przez gwałtowny tłum.)
 7. heated *
 8. hasty
  • gwałtowny, pospieszny, popędliwy, szybki
   His departure was quite hasty. (Jego odejście było dość gwałtowne.)
   Our hasty trip did not end well. (Nasza pospieszna podróż nie skończyła się dobrze.)
 9. turbulent
 10. heady
 11. towering
 12. stand-up , także: standup  
  His stand-up reaction frightened me. (Jego gwałtowna reakcja przestraszyła mnie.)
 13. stormy
 14. boisterous
 15. volatile , *
 16. blazing
 17. precipitous
 18. torrential
  • gwałtowny, ulewny, rzęsisty (deszcz)
   Ecologists warn of storms and torrential rains. (Ekolodzy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi deszczami.)
 19. rampant
 20. meteoric
 21. vehement
 22. forcible
 23. gusty
 24. rapt
 25. scalding
 26. intemperate
 27. convulsive
 28. hair-trigger
 29. irruptive  
 30. blustering
 31. mosso
 32. robustious
 33. rantipole
 34. precipitative
 35. lashing
 36. precipitate
 37. tumultuary
 38. hasteful

powered by  eTutor logo