"guardian of one's son" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnik z czyjś syn
  1. son rzeczownik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Margaret became a queen dowager and the regent of Naples as the guardian of her minor son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo