"guard secrets" — Słownik kolokacji angielskich

guard secrets kolokacja
Popularniejsza odmiana: guard one's secrets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemnice strażnika
  1. guard czasownik + secret rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But until then, she would continue to guard her secrets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo