"guard one's secrets" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnik czyjś tajemnice
  1. guard czasownik + secret rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But until then, she would continue to guard her secrets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo