"gruesome picture" — Słownik kolokacji angielskich

gruesome picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): makabryczny obraz
  1. gruesome przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Standing in the morning heat, leaning on a cane, he watched gruesome pictures click by with digital precision.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo