"gruba przesada" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gruba przesada" po polsku

"gruba przesada" — Słownik kolokacji angielskich

gross exaggeration kolokacja
  1. gross przymiotnik + exaggeration rzeczownik = gruba przesada
    Luźna kolokacja

    The first sentence in that passage is, of course, a gross exaggeration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo