BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"grow up in a house" — Słownik kolokacji angielskich

grow up in a house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urośnij w domu
  1. grow czasownik + house rzeczownik
    Silna kolokacja

    She grew up in a house just a few blocks from her new office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo