"grow since the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urośnij od czasu
  1. grow czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It's grown bigger since the last time I was here."

    Podobne kolokacje: