"grotesque picture" — Słownik kolokacji angielskich

grotesque picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz groteski
  1. grotesque przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every night Iraqi television ran grotesque pictures of young men with missing ears, blood running down their necks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo