"grisly picture" — Słownik kolokacji angielskich

grisly picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): makabryczny obraz
  1. grisly przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They showed him grisly pictures of Jovin's body, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo