PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"grilled vegetable" — Słownik kolokacji angielskich

grilled vegetable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): warzywo z grilla
  1. grilled przymiotnik + vegetable rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Add the diced grilled vegetables and cook another five minutes.

powered by  eTutor logo