"grief-stricken woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pogrążona w żalu
  1. grief-stricken przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "They will be all right," she said quietly, sitting down beside the grief-stricken woman without regard for her own clothes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "grief-stricken woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grief-stricken woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik