"green drink" — Słownik kolokacji angielskich

green drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): surowy napój
  1. green przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tea always accompanies a meal, but it is also a drink of hospitality, automatically offered - green or black - to every guest.

    Podobne kolokacje: