"greatly encouraged" — Słownik kolokacji angielskich

greatly encouraged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie zachęcać
  1. encourage czasownik + greatly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    And my players can be greatly encouraged by what happened during the week.