"greatest woman" — Słownik kolokacji angielskich

greatest woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej wielka kobieta
  1. greatest przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    White was "widely acknowledged as the greatest woman ever to play the game".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo