"greatest picture" — Słownik kolokacji angielskich

greatest picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najświetniejszy obraz
  1. greatest przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For stark, terrible realism and marvelous artistry, it is the greatest picture I have ever seen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo