"great wisdom" — Słownik kolokacji angielskich

great wisdom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka mądrość
  1. great przymiotnik + wisdom rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It is said they hold the key to great wisdom."

    Podobne kolokacje: