"great trough" — Słownik kolokacji angielskich

great trough kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetne koryto
  1. great przymiotnik + trough rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She still wallowed helplessly in the great troughs.

    Podobne kolokacje: