"great stiffness" — Słownik kolokacji angielskich

great stiffness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromne zesztywnienie
  1. great przymiotnik + stiffness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Therefore, the base (the thinnest part) has a greater stiffness than the apex.

    Podobne kolokacje: