"great stage" — Słownik kolokacji angielskich

great stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny etap
  1. great przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The media has created this great stage and we all want to be significant on it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo