"great slope" — Słownik kolokacji angielskich

great slope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki stok
  1. great przymiotnik + slope rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The whole of this great slope was now revealed, rising for three thousand feet like a huge natural staircase.

    Podobne kolokacje: