"great pall" — Słownik kolokacji angielskich

great pall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny całun
  1. great przymiotnik + pall rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "There has been a great pall cast over the discussion," Mr. Martin said.

    Podobne kolokacje: