"great market" — Słownik kolokacji angielskich

great market kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny rynek
  1. great przymiotnik + market rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The great market for silver is the commercial and civilised part of the world.

    Podobne kolokacje: