"great instability" — Słownik kolokacji angielskich

great instability kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka niestabilność
  1. great przymiotnik + instability rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Putting so-called stability before all else can only lead to greater instability.

    Podobne kolokacje: