"great industry" — Słownik kolokacji angielskich

great industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny przemysł
  1. great przymiotnik + industry rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Where was the King when our great industries had come under attack?