"great industrialist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki przemysłowiec
  1. great przymiotnik + industrialist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The great industrialist, whom she had tried so desperately to hold to his desk, was now dressed in smudged overalls.

    Podobne kolokacje: