"great eye" — Słownik kolokacji angielskich

great eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie oko
  1. great przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would sit staring at me with his great big eyes.

    Podobne kolokacje: