ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"great dog" — Słownik kolokacji angielskich

great dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki pies
  1. great przymiotnik + dog rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Coming up is a list of 10 great dogs for any family situation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo