"great choice" — Słownik kolokacji angielskich

great choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki wybór
  1. great przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The coach told his son he had made a great choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo