"great businessman" — Słownik kolokacji angielskich

great businessman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki biznesmen
  1. great przymiotnik + businessman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was a great businessman who ran a company which produced unique goods for 70 or 80 years.