"great basin" — Słownik kolokacji angielskich

great basin kolokacja
Popularniejsza odmiana: Great Basin
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka miska
  1. great przymiotnik + basin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We were standing on the rim of a great white basin.

    Podobne kolokacje:

podobne do "great basin" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "great basin" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik