"great Glacier" — Słownik kolokacji angielskich

great Glacier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki Lodowiec
  1. great przymiotnik + Glacier rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I was with a raiding party going down the great glacier.

    Podobne kolokacje: