"gray morning" — Słownik kolokacji angielskich

gray morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szary poranek
  1. gray przymiotnik + morning rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was a gray morning with high fog, not yet warm but likely to be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo