"gray beach" — Słownik kolokacji angielskich

gray beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szary plaża
  1. gray przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The gray beach extended in all directions from Annette's chair.

    Podobne kolokacje: