"grand way" — Słownik kolokacji angielskich

grand way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazała droga
  1. grand przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'd found a grand old way to mess myself up this time.

    Podobne kolokacje: