"governmental post" — Słownik kolokacji angielskich

governmental post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rządowa poczta
  1. governmental przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has also held a number of governmental posts since 1984.