"government troop" — Słownik kolokacji angielskich

government troop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gromada rządowa
  1. government rzeczownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now he and the rest of his friends were government troops.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo