"government soldier" — Słownik kolokacji angielskich

government soldier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierz rządowy
  1. government rzeczownik + soldier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Seven government soldiers were also killed in the battle, they said.

powered by  eTutor logo