"government relation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): związek rządowy
  1. government rzeczownik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His areas of practice included public finance, corporate law and government relations.

powered by  eTutor logo