"government record" — Słownik kolokacji angielskich

government record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekord rządowy
  1. government rzeczownik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 1,000 die every day, according to government records.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo