"government operation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operacja rządowa
  1. government rzeczownik + operation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Back in those days, though, it started as a government operation.

powered by  eTutor logo